Z histórie hudobnej spoločnosti Gran

HISTORICKÝ RÁMEC VZNIKU

Začiatok 90. rokov zastihol folkovú a trampskú muziku v stave, kedy mnohé kapely s veľkým elánom vyvíjali bohatú činnosť, tvorili pekné pesničky a márne sa pokúšali zaznamenať ich na nejaké médium. Treba pripomenúť, že v  tom čase  bola technika CD ešte v plienkach, napaľovačky neexisto­vali a vinylové platne boli nedosiahnuteľným cieľom amatérskych hudobníkov. Ich vydávanie držali v rukách monopolné vydavateľstvá Opus, Supraphon a Panton.

ZALOŽENIE
zalozenieV  roku 1990 na podnet kapelníka skupiny „Lesní Škriatkovia“ Eda Mráza – Ďatla a s podporou predsedu združenia Severka Jána Dullu – Modoka vznikla iniciatívna skupina hudobných skupín, ktoré dovtedy spájal najmä kozárovecký festival trampskej muziky a spôsobu života „Ozveny ciest“. Dohodli sa na vytvorení hudobnej divízie trampského združenia „Severka“ a názvom „Gran“ ako prostriedku na propagáciu hudby, vydávanie hudobných nosičov a organizovanie hudobných podujatí. Hudobná spoločnosť GRAN teda bola založená na Ozvenách ciest 1990 v nedeľu 4. augusta 1990 po hlavnom koncerte na lúke na brehu Hrona. Zakladajúcimi skupinami boli: Lesní Škriatkovia (Levice), Pohoda (Topoľčany), Ozvena (Senica), Zápalky (Bratislava), Talizman (Spišská Nová Ves), Pengagi (Nitra).

NÁZOV A LOGO

image001Otcom myšlienky a autorom názvu bol kapelník Lesných Škriatkov a hlavný organizátor festivalu „Ozveny ciest“ Ďatel. Autorkou loga Granu je Stanislava Kapasná (dnes Vassová) – Dilly. Názov aj logo sú chránené ochrannou známkou.

NOVÁTORSKÁ ČINNOSŤ

Prvým vydavateľským činom GRAN-u bol album „Uhlíky“. Nahrávku uskutočnili štyri členské kapely GRAN-u už na jar 1991 v mestskom divadle v Nitre. Nahrávalo sa „live“ na rozhlasový pás a zvukár zjavne pojedol viac tureckého medu, ako je zdravé. Kazety vyrobili gramofónové závody v Lodeniciach a na vydaní titulu sa podieľalo aj združenie YMCA na Slovensku. Kazeta vyšla na jar 1992 a napriek spornej kvalite nahrávok bol celý náklad pomerne rýchlo vypredaný. Bola to totižto prvá zbierka muziky z oblasti trampskej muziky.

V nasledujúcich rokoch vydal GRAN viacero ďalších sólových albumov a samplerov. Prvým sólovým albumom v oblasti slovenskej trampsko-folkovej hudby vôbec bol album skupiny Rolničky a pesničkára Maňasa „Ostalo nám spievanie“. Práca v štúdiu zabrala iba 26 hodín, album vyšiel a predaj pokryl všetky náklady.

Nasledovali ďalšie albumy, ktoré kapely GRAN-u svojpomocne nahrali a vydali. Ani na začiatku 21. storočia sa na Slovensku situácia nezmenila natoľko, aby GRAN ako svojpomocného prostriedku na vydávanie albumov amatérskych kapiel z oblasti folku stratil svoj význam.

USPORADÚVANIE HUDOBNÝCH PODUJATÍ

Pod hlavičkou GRAN-u a s podporou členských kapiel Ďatel organizoval festival Ozveny ciest až do roku 1999.

GRAN sa takisto tri roky po sebe podieľal na príprave koncertov v Dubnici nad Váhom.

V roku 1995 GRAN spolupracoval na slovenskom kole festivalu Trampská Porta, ktoré sa uskutočnilo v Žline.

V rokoch 2001 a 2002 GRAN usporiadal spoločný koncert svojich členských skupín v Podsitnianskej.

V rokoch 2003 a 2004 sa GRAN podieľal na temer privátnom festivalčeku „Príjemný víkend“ v lesoparku Jáger pri Malom Lapáši

Po ročnej pauze sa konal ďalší Príjemný víkend 16.-18. júna na Ranči Nádej vo Svätom Antone a pokračoval každý rok až do roku 2010.

Od roku 2008 Gran usporadúva v Štiavnických horách Hudobný tábor pre mladých muzikantov, zameraný na vlastnú tvorbu.

ŠTÚDIO

pajtaĎalší novátorský čin vyvolal opäť Ďatel v roku 1992. Vtedy zaviedol vedúcich členských skupín do svojej polozbúranej stodoly na samote v Štiavnických horách a oznámil im, že tam GRAN postaví štúdio. Keď ich prešiel záchvat smiechu, obdržali náradie a začala sa realizácia nápadu. Podľa zdochliny líšky, ktorú lesnoškriatkovský Tiktor našiel v zbúranom chlieve, neskôr prestavanom na réžiu štúdia, dostala zrúcanina meno „Štúdio U zdochnutej líšky“.
Valné zhromaždenia GRAN-u takto získali čiastočne pracovný charakter. Po prespievaných nociach muzikanti betónovali, omietali či stavali strechu.
datelvstudiuV roku 1998 sa štúdio stalo skutočnosťou a odvtedy vyšlo už niekoľko albumov členských skupín GRAN-u, vyrobených čiastočne alebo úplne v štúdiu GRAN-u, ktorého hlavným tvorcom, majiteľom, ale aj technikom, zvukovým majstrom a láskavým hostiteľom je opäť Ďatel.

 

ČLENSTVO

Počas štrnásťročnej existencie GRAN-u v rámci združenia Severka sa jeho členstvo priebežne odmieňalo. Kapely vznikali a zanikali, ich aktivita rástla a zase klesala. Postupne boli členmi GRAN-u skupiny Lesní Škriatkovia (Levice), Zápalky – neskôr Rolničky a Tu v dome (Bratislava), Talizman (Spišská Nová Ves), Pengagi (Nitra), Pohoda (Topoľčany), Ozvena (Senica), Duo CS – neskôr Tymián (Poprad). Za neformálnych, ale dobrých svojich členov GRAN považoval aj skupiny Mince vo fontáne (Liptovský Mikuláš) a Jasoň (Sklené Teplice).

Po vzniku samostatného občianskeho združenia Hudobná spoločnosť Gran v roku 2005 sa zmenilo aj portfólio zastúpených skupín.

V Grane ostali zastúpení Lesní Škriatkovia, Rolničky a Jasoň, pribudli kremnické skupiny Tajf a Andersen a napokon zvolenská skupina Šumichrast.

Môžme špekulovať o príčinách úbytku ľudí s vôľou združovať sa a dobrovoľne pracovať na tom, aby sa spevavá, gitarová, ohníková muzika celkom nevytratila z našich životov, ale ostaňme pri prostom konštatoovaní, že v roku 2016 sú členmi Granu zástupcovia stále fungujúcich kapiel Jasoň, Rolničky a Šumichrast.

Tento obsah bol zaradený v O združení. Zálohujte si trvalý odkaz.