Občianske združenie

Občianske združenie

Hudobná spoločnosť GRAN je občianskym združením založeným podľa zákona 83/90 a zaregistrovaným na ministerstve vnútra od 28. apríla 2005. Svoju činnosť vyvíja na základe predmetu svojej činnosti, uvedeného v stanovách združenia. Charakteristické sú najmä činnosti „vydávanie nosičov zvukového záznamu“ a „agentúrna činnosť pre členov združenia“.

Združenie má pridelené IČO 36076317, DIČ 2022074450

Orgány spoločnosti

V zmysle stanov je najvyšším orgánom hudobnej spoločnosti GRAN jej snem, zložený zo všetkých prítomných členov. Snem sa stretáva aspoň raz ročne vtedy, keď sa mu chce a keď majú členovia čas a chuť.

Medzi snemami vedie spoločnosť Rada GRAN-u.

Predsedníčkou rady GRAN-u je od založenia združenia Hana Jóžová.

Názov a logo

image001Názov a logo hudobnej spoločnosti GRAN sú chránené ochrannými známkami zapísanými v registri Úradu priemyslového vlastníctva pod číslami 185947 a 194631 pre vydávanie nosičov záznamu zvuku, tlačoviny, agentúrnu činnosť a organizovanie kultúrnych podujatí.

 

Hospodárenie

Hudobná spoločnosť GRAN sa riadi pravidlami platnými pre toto združenie. Hudobná spoločnosť GRAN nevytvára zisk a všetky príjmy, ktoré má, vkladá naspäť do svojej činnosti.

Príjmami hudobnej spoločnosti GRAN sú najmä členské príspevky, dary a príjmy z agentúrnej činnosti pre svojich členov. Výdajmi sú náklady na vydávanie nosičov, náklady spojené s usporadúvaním hudobných podujatí, cestovné náklady a náklady na spotrebný materiál.

Tento obsah bol zaradený v O združení. Zálohujte si trvalý odkaz.